สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบูชาพระ

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบูชาพระ


วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบูชาพระ

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบูชาข้าวพระประจำเดือนมิถุนายน มีสาธุชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมาก

     สำหรับพิธีกรรมในช่วงเช้าได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั่งสมาธิ กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ตามเสียงนำนั่งสมาธิของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรด๊อกเตอร์กฤษดา และกัลยาณมิตรทัศนีย์ จ่างใจมนต์   นำกล่าวคำถวาย         


วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบูชาพระ

       ส่วนภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมี และในโอกาสนี้พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาทเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตสืบไป


วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบูชาพระ

      สำหรับพิธีบูชาข้าวพระนั้นเป็นกิจกรรมงานบุญที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานาน ถูกคิดค้นโดยคุณยายอาจารย์ทองสุข สำแดงปั้น และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง  เป็นศิษย์ของพระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) วัดปากน้ำภาษีเจริญ  ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายและได้ปฏิบัติสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้ 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล