สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

นักเรียนจากเวลส์ชมวัด

 

          เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ทีมงานวัดเจริญภาวนา แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ มีโอกาสต้อนรับกลุ่มนักเรียนจากเวลส์ ชั้น year ๑๑ กลุ่ม gcse (ระดับ High School) ของสถาบัน Aylesttone ราว ๒๐ คน ที่มีความสนใจจะศึกษาหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา โดยการนำของอาจารย์สอนพระพุทธศาสนาของโรงเรียน กิจกรรมเริ่มด้วยการแนะนำวัด แนะนำแนวทางและวิธีการปฏิบัติตนเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวพุทธ มารยาทและประเพณีไทย เช่น การกราบ การไหว้ ฯลฯ จากวิทยากร ดร. คนึงนิจ การ์เน็ต และกัลฯ วรนันท์ นิลวงศ์ จากนั้นพระอาจารย์เทศน์สอนเกี่ยวกับหลักคำสอนเบื้องต้นในพระพุทธศาสนา และให้นักเรียนฝึกนั่งสมาธิเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติ มีการสนทนาธรรมและเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก