สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เดนมาร์กบูชาข้าวพระ

 

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ลูก พระธัมฯ จากพื้นที่ต่างๆ ของประเทศเดนมาร์ก เช่น     ยูนแลนด์ เกาะฟลุ้น และเกาะเซียร์แลนด์ ซึ่งเป็น สถานที่ตั้งเมืองหลวง คือ กรุงโคเปนเฮเกน เดินทางมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพุทธโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งตรงกับเวลาท้องถิ่น ๐๓.๓๐ น. หลังจากบูชาข้าวพระแล้ว ภาคเช้า ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า ถวายสังฆทาน ตักบาตร และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ภาคบ่าย สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ และร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมี กัลฯ เด็กชายเภา อุกกุย เป็นประธาน เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิด จากนั้นพระครูธรรมธรประคองศักดิ์ สตฺติปญฺโญ แสดงธรรม