สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

นิวซีแลนด์บูชาข้าวพระ

 

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ศูนย์ปฏิบัติธรรม โอเรว่า ประเทศนิวซีแลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระและทอดผ้าป่าสร้างศูนย์ฯ ณ Silverdale Hall มีสาธุชนใหม่จากการรับชมช่อง DMC มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง พิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มด้วย การสวดมนต์ทำวัตรเช้า และถวายภัตตาหารเพล กัลฯอุไรวรรณ  กิจรักษา เป็นผู้แทนกล่าวคำถวายสังฆทาน ภาคบ่าย เริ่มด้วย การเล่าบรรยากาศ และประสบการณ์จากการนั่งสมาธิของกัลฯ ชนาภา ฮาร์ท ที่มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรม ที่สวนพนาวัฒน์ ทำให้ผู้ฟังมีความตั้งใจว่า ถ้ามีโอกาสกลับเมืองไทย สิ่งที่ไม่พลาดคือ การได้ไปปฏิบัติธรรมที่สวนพนาวัฒน์ จากนั้นพระปลัดสุธรรม สุธมฺโม แสดงธรรม เรื่องความสำคัญของการปฏิบัติธรรม และประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมโอเรว่า โดยมีกัลฯ โจซีลิน เป็นประธาน