สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชมรมบ้านแสงสว่างมอบสื่อทำความดีแด่รร.วัดมหรรณพาราม

ชมรมบ้านแสงสว่างมอบสื่อทำความดีแด่รร.วัดมหรรณพาราม


  ชมรมบ้านแสงสว่างครอบครัวอบอุ่นแห่งประเทศไทย ได้มอบสื่อทำความแด่โรงเรียนวัดมหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร ในโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 ครอบครัวอบอุ่น


   ทางชมรมบ้านแสงสว่างครอบครัวอบอุ่นแห่งประเทศไทย โดยการนำของ ผอ. ดวงเดือน ไชยจงมี ข้าราชการบำนาญและหัวหน้าฝ่ายวิชาการประจำโครงการฯ และ ผอ.ประพัฒน์  จำปาไทย ข้าราชการบำนาญและฝ่ายประเมินโครงการฯ ได้เป็นตัวแทนชมรมบ้านแสงสว่างฯ  มอบสื่อการทำความดี สมุดบันทึกความดี 7 กิจวัตรความดี และโปสเตอร์ แด่โรงเรียนวัดมหรรณพาราม โดยมีด๊อกเตอร์ยุภาวรรณ  โมรัฐเถียร  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหรรณพาราม เป็นผู้รับมอบสื่อทำความดี พร้อมทั้งนางสาวชัญญ์นิฎฐ์  มณีเอี่ยม  ครูผู้ประสานโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 ครอบครัวอบอุ่นประจำโรงเรียน  รับมอบสื่อการทำความดีด้วยความปีติยินดียิ่ง และด้วยคุณหญิงพรสรร  กำลังเอก  ประธานมูลนิธิปิยมหาราชานุสรณ์  โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 ครอบครัวอบอุ่น จึงได้นำโครงการเข้ามาสู่โรงเรียน และให้การสนับสนุนการจัดอบรม เพื่อมุ่งเน้นที่จะให้โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 เกิดขึ้นกับโรงเรียนวัดมหรรณพาราม เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร และยังมุ่งหวังให้เป็นโมเดลที่ดีของโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 ครอบครัวอบอุ่น ในการนำร่องใช้ 7 กิจวัตรความดี เพื่อพัฒนานักเรียนให้ดียิ่งขึ้นไป 


     และทางชมรมบ้านแสงสว่างฯ จึงเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของนักเรียน จากการทำ 7 กิจวัตรความดี จึงได้มอบสื่อการทำความดีในปีการศึกษาใหม่ เพื่อเป็นการต่อยอด ให้กับโรงเรียนได้พัฒนานักเรียน ให้เป็นเด็กเก่งและดี มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ตามที่โรงเรียนตั้งใจไว้ และเพื่อยังประโยชน์สุข นำมาซึ่งโรงเรียนตลอดไป

 

ที่มาของข่าวจากเว็บ www.sila5.com