สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลา

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลา


วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลา

    วัดพระธรรมกายแคนซัส ได้จัดให้มีพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ณ สวนสาธารณะ Sedgwick County Park


วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลา

     โดยในภาคเช้าประธานสงฆ์ ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ และทุกท่านได้ร่วมกันอาราธนาศีล  ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยประธานนำกล่าวคำถวายคือ กัลยาณมิตรวรทัย  ประเสริฐ คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาและให้พร จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์  


วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลา

           ในภาคบ่ายทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกาย  ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์  ต่อด้วยประกอบพิธีปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน โดยประธานในพิธีคือ กัลยาณมิตรแอร์ และเด็กหญิงแคลร์ แฮมม่อน จากนั้นพระอาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่องอานิสงส์ของการสร้างหลังคาสถานที่ปฏิบัติธรรมว่า จะได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกเวลา ชีวิตมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข พร้อมกับเชิญชวนให้มาร่วมบุญซ่อมแซมหลังคาโบสถ์ หลังจากฟังธรรมเสร็จทุกท่านได้เดินทางไปปล่อยปลาที่สวนสาธารณะ Sedgwick County Parkร่วมกันด้วยความปลื้มปีติในบุญกันทุกท่าน
 

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลา