สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีอุปสมบทหมู่ ธทย. พุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 2

พิธีอุปสมบทหมู่ ธทย. พุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 2


พิธีอุปสมบทหมู่ ธทย. พุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 2

     สามเณรในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 2 เข้าพิธีอุปสมบท ณ พระอุโบสถ วัดสว่างภพ จังหวัดปทุมธานี


พิธีอุปสมบทหมู่ ธทย. พุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 2

   ณ อุโบสถวัดสว่างภพ จังหวัดปทุมธานี สามเณรธรรมทายาทกว่า 70 รูปในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 2  และมีผู้ปกครองและคณะญาติมิตรเดินทางมาร่วมพิธีอุปสมบท โดยมีท่านพระครูวิจิตรอาภากร  อาภากโร เจ้าคณะตำบลคลองสาม เป็นพระอุปัชฌาย์ พิธีกรรมเริ่มด้วยสามเณรกราบพระอุปัชฌาย์ ก่อนที่จะได้กล่าวคำขออุปสมบทเพื่อยกสามเณรขึ้นเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เมื่อสามเณรเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเรียบร้อยแล้ว พระภิกษุบวชใหม่ทุกรูปได้เข้ารับอนุศาสน์ คือ คำสอนเบื้องต้นที่พระอุปัชฌาย์บอกแก่พระภิกษุผู้บวชใหม่ โดยมีเนื้อความกล่าวถึง นิสัย สิ่งที่พระภิกษุทำได้ และ อกรณียกิจ สิ่งที่พระภิกษุไม่ควรทำ จากนั้นผู้แทนพระภิกษุได้น้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระอุปัชฌาย์ จากนั้นโยมพ่อ โยมแม่ และคณะญาติของพระภิกษุสงฆ์ ได้ถวายปานะ จตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุผู้บวชใหม่ด้วยความปลาบปลื้มปีติในบุญ ทั้งต่อพระภิกษุและโยมพ่อ โยมแม่และคณะญาติเป็นอย่างมาก

    สำหรับโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากลเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวช ได้มีโอกาสมาบวชตอบแทนพระคุณบิดามารดาทั้งยังได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักพุทธวิถีโดยผู้บวชจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตามพระธรรมวินัยอันจะทำให้พระพุทธศาสนาเกิดความเข้มแข็งและสืบทอดต่อไป