สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศ.ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จัดทอดผ้าป่าสามัคคี

ศ.ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จัดทอดผ้าป่าสามัคคี


ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นกองทุนเผยแผ่งานพระพุทธศาสนา

   ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นกองทุนเผยแผ่งานพระพุทธศาสนา


ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นกองทุนเผยแผ่งานพระพุทธศาสนา

    ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นกองทุนเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกาย โดยพิธีกรรม เริ่มด้วยคณะประธานและเจ้าภาพ ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ณ อาคารโฆษกะ จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ประธานสงฆ์  นำสาธุชนกล่าวคำสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี เป็นทำนองสรภัญญะ และประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่า โดยผู้แทนนำกล่าว คือกัลยาณมิตรโฆษกะ  กัลยาณมิตรสุภาวดี   โอสายไทย  พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน คือ กัลยาณมิตรอัมราวดี  สิริภักดิ์  และ กัลยาณมิตรพรสุดา  อโนทัยไพบูลย์  


ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นกองทุนเผยแผ่งานพระพุทธศาสนา

   ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกคาถา เรื่องการสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเรื่องหัวใจพระบรมโพธิสัตว์  ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคาถา เรื่องการสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เยื้องหัวใจพระบรมโพธิ์สัตว์ 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นกองทุนเผยแผ่งานพระพุทธศาสนา

     หลังจากนั้นประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนอธิษฐานจิตปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ณ ห้วยศรีทน ทุกท่านที่ได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ต่างปลื้มปีติในบุญกุศลที่เกิดจากการถวายผ้าไตรแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก และจะช่วยกันสร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระแท้และจะสร้างคนให้เป็นคนดีต่อไป
 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นกองทุนเผยแผ่งานพระพุทธศาสนา