สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ถวายผ้าไตรสามเณรภาคฤดูร้อนวัดไทยเถาหยวน

 

 

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ วัดไทยเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นอีกศูนย์สาขาหนึ่งภายในประเทศไต้หวัน จัดให้มีกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ขึ้น ซึ่งพิธีในภาคเช้า มีการปฏิบัติธรรม โดยรับการถ่ายทอดเสียงผ่านทางจานดาวธรรม จากนั้นถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุ ภาคบ่าย เป็นพิธีถวายผ้าไตรจีวรเพื่อสนับสนุนงานบวชธรรม-ทายาทภาคฤดูร้อน รุ่น ๖๒ ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ที่จัดให้มีขึ้น ณ วัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ซึ่งสร้างความปีติเบิกบานให้แก่สาธุชนที่มาร่วมถวายในครั้งนี้อย่างมาก ที่ถึงแม้จะไม่มีโอกาสได้บวชแต่ก็ขอเป็นผู้ที่ยังความสำเร็จในครั้งนี้ให้เกิดขึ้นกับผู้เข้าบวชทุกท่าน