สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทอดผ้าป่าวัดพุทธแฟรงก์เฟิร์ต

 

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ กัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ในเยอรมนีกว่า ๓๐ ท่าน พร้อมใจกันประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อซื้อที่ดินถวายวัดพุทธแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยมีพระอาจารย์ชัยยงค์ อตฺถชโย เป็นผู้แทน คณะสงฆ์รับผ้าบังสุกุล เมื่อเสร็จพิธีคณะกัลยาณมิตรยังได้ทำตามโอวาทของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ด้วยการช่วยกันทำความสะอาดเสนาสนะของวัด ทุกท่านต่างรับบุญด้วยใบหน้าที่เบิกบานปีติในบุญกันอย่างเต็มที่