สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดปฏิบัติธรรมโครงการครอบครัวอบอุ่น

จัดปฏิบัติธรรมโครงการครอบครัวอบอุ่น


    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดปฏิบัติธรรมโครงการครอบครัวอบอุ่น

 

   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง อำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้จัดปฏิบัติธรรมโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีพุทธศักราช 2559 รุ่นที่ 3 ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน ณ อาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว วัดท่าการ้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรมพื้นฐานตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จนเกิดเป็นครอบครัวอบอุ่นส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง


   และยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนวัดทองและวัดใหญ่ พร้อมคณะครู อาจารย์ จำนวน 154 คน โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด 


   และพิธีปิดโครงการได้ทำพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ร่วมโครงการ นายสิปป์บวร  แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการต่อประธานในพิธีและกล่าวถวายรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อประธานในพิธีปิดโครงการ