สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ต้อนรับคณะ ยพสล.ไต้หวัน

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ วัดพระธรรมกาย มีโอกาสให้การต้อนรับคณะภิกษุและภิกษุณีอาคันตุกะรวม ๑๕ รูป จากประเทศไต้หวัน ซึ่งทั้งหมดเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาในวัดและองค์กรต่างๆ ที่เป็นภาคีขององค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ประเทศไต้หวัน อาทิ วัดอี้หลูจิงเซ่อ ปี้หรุ่ย วัดทะเลสาบหยก วัดเหยียนเจ้า โดยการนำของภิกษุณีซิวอี้ ประธานฝ่ายกิจกรรมของ ยพสล. ประเทศไต้หวัน ซึ่งเคยเดินทางมาวัดพระธรรมกายหลายครั้ง วัตถุประสงค์ของการมาครั้งนี้เพื่อนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว และเยี่ยมวัดพระธรรมกาย ในระหว่างการเดินทางมาร่วมประชุมกับองค์กรทางศาสนาในประเทศไทย