สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บวชอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๖๒ ปี

 

 

          เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ มีการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ในโครงการธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรม ๖๒ ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์ สำหรับผู้ที่เคยผ่านการอบรมธรรมทายาทแล้ว จำนวน ๖๙ คน ณ พัทธสีมาวัดพระธรรม-กาย พิธีเริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ด้วยการเดินเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ โดยได้รับเกียรติจากคุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธ์ เป็นประธานในการอัญเชิญและมอบผ้าไตรคุณธรรม จากนั้นเป็นพิธีขอขมาและรับผ้าไตรจากผู้ปกครอง ในการบรรพชาอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต และเจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากพิธีบรรพชา เป็นพิธีถวายบาตร จตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่สามเณรธรรมทายาท ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง สำหรับพิธีในภาคบ่ายเป็นพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุจำนวน ๖๗ รูป ในรุ่นนี้มีสามเณรเพียง ๒ รูป มีสาธุชน ผู้ปกครองและหมู่ญาติของเหล่าธรรมทายาทมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก