สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระราชทานพัดเกียรติยศ บาลีศึกษา

 

         เมื่อวันศุกร์ ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพิธีพระราชทาน พัดเกียรติยศ แก่ผู้สำเร็จบาลีศึกษา ๙ ประโยค ในปีนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานพัดเกียรติยศ บาลีศึกษา ๙ ประโยค  ๒ ท่าน คือ แม่ชีวันเพ็ญ อนุสนธิ์ วัดโสมนัสวิหาร ป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร และกัลฯ ศิริมาส พัฒนะศรี  วัดพระธรรมกาย คลองหลวง จ.ปทุมธานี  สำหรับสำนักเรียนที่มีผู้สอบได้มาก ๓ อันดับแรก ได้แก่ อันดับ ๑  วัดพระธรรมกาย  จ.ปทุมธานี จำนวน ๘ ท่าน อันดับ ๒ สำนักศาลาสันติสุข จ.นครปฐม จำนวน ๗ ท่าน อันดับ ๓ วัดเกตุประยงค์ จ.นนทบุรี จำนวน ๔ ท่าน ในปีนี้มีผู้สอบผ่านบาลีศึกษา ประโยค ๑-๙ ทั้งหมด ๔๘ ท่าน จึงขอแสดงความยินดีกับผู้สอบบาลีศึกษาได้มา ณ โอกาสนี้