สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์ 9  จว.ภาคอีสานถวายกำลังใจพระเทพญาณมหามุนี

คณะสงฆ์ 9  จว.ภาคอีสานถวายกำลังใจพระเทพญาณมหามุนี


     คณะสงฆ์จาก 9 จังหวัดภาคอีสาน เดินทางมาถวายกำลังใจแด่พระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย  ให้หายจากอาพาธโดยเร็ว


      ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้มีคณะสงฆ์จาก 9 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่จังหวัดนคราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ เลย มหาสารคาม สุรินทร์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และศรีษะเกษ ได้เดินทางมาถวายกำลังใจแด่พระเทพญาณมหามุนี    หลวงพ่อธัมมชโย โดยมีพระเดชพระคุณพระราชประสิทธิคุณ  รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น  , พระครูปรีชากิจจาทร  เลขาเจ้าคณะอำเภอหนองบุญมาก  , พระใบฎีกาวิโรจน์  สุจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดศิริโคกสมบูรณ์  และพระปลัดสมศักดิ์  ธีรวังโส  เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโชคชัย   เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ขึ้นกล่าวถวายกำลังใจ หลังจากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์ทั้ง 9 จังหวัดได้ถวายแจกันดอกไม้แก่พระภาวนาธรรมวิเทศ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  เป็นผู้แทนพระเทพญาณมหามุนี  หลวงพ่อธัมมชโย เพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านหายจากอาการอาพาธโดยเร็ว และเป็นกำลังใจให้ท่านยืนหยัดต่อสู้เพื่อพระพุทธศาสนาต่อไป


    ในการนี้  พระภาวนาธรรมวิเทศ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณคณะสงฆ์ที่มาในวันนี้ พร้อมกับกล่าวว่า สิ่งที่พระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย หวังเป็นอย่างยิ่ง คือความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ชีวิตคนเราไม่ยืนประมาณร้อยปี  แต่ว่าพระพุทธศาสนาของเราต้องยืนยาวต่อไป