สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เข้าเฝ้าถวายพระพร

 

         เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิฯ มอบหมายให้ผู้แทนมูลนิธิฯ คือ พล.อ.อ.วีระวุธ ลวเปารยะ นำคณะผู้แทนเข้าเฝ้าถวายพระพร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ ศาลา   ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน  มูลนิธิ ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ ในการนี้ ทางมูลนิธิฯ ได้กล่าวรายงานถวายพระพร ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก