สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สนับสนุนน้ำดื่ม

 

            วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ มูลนิธิธรรมกาย โดย  พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้มอบหมายให้ผู้แทนมูลนิธิฯ นายสมโภช แสงเพ็ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมูลนิธิฯ มอบน้ำดื่มจำนวน ๒,๐๐๐ ถุง แก่โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร  เพื่อสนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และการแข่งขันจุดลูกหนู ซึ่งทางโรงเรียนได้ร่วมกับชุมชนและวัดหัตถสารเกษตร จัดงานขึ้น เป็นการรักษาส่งเสริมประเพณีอันดีงามของ