สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตันจัดงานบุญวันอาทิตย์ 

วัดพระธรรมกายบอสตันจัดงานบุญวันอาทิตย์ 


     วัดพระธรรมกายบอสตัน  ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์

   วันที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 วัดพระธรรมกายบอสตัน สหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์  ซึ่งพิธีกรรมในช่วงเช้าสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม อาราธนาศีล 5 และกล่าวคำถวายถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตร นวรัตน์  สง่าเดช  คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์


   จากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันอธิษฐานจิต และได้ร่วมกันใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐ


   ภาคบ่ายเป็นพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา โดยพระอาจารย์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ต่อด้วยพิธีถวายเทียนเข้าพรรษาผู้แทนนำกล่าวคำถวาย  คือกัลยาณมิตรคำพั่ว   เนาวรังสี จากนั้นกัลยาณมิตรคำพั่ว – กัลยาณมิตรไตคำ  เนาวรังสี  ได้น้อมนำเทียนพรรษาถวายแด่คณะสงฆ์


   นอกจากนี้ทางคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และร่วมกันหล่อเทียนเข้าพรรษา สร้างความปลาบปลื้มปีติในบุญให้กับทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้