สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บรรพชาสามเณรยุวฯ จ.ราชบุรี

 

          เมื่อวันที่ ๑-๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้มีการบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จ.ราชบุรี โดยมีพระครูธรรมสารสุนทร เจ้าคณะตำบลคุ้งน้ำวนและตำบลคุ้งกระถิน  เป็นพระอุปัชฌาย์ พิธีบรรพชาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โดยมี    ผู้ปกครองสามเณรยุวธรรมทายาท และสาธุชน มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภาคบ่ายมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง