สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บรรพชาสามเณรยุวฯ ภาคฤดูร้อน

 

          ธุดงคสถานชุมพร  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และองค์การบริหารส่วนตำบลขุนกระทิง ได้จัดให้มีพิธีบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๓ จำนวน ๑๑๙ รูป  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ ธุดงคสถาน ชุมพร ตำบลขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร โดยมีพระครู    บุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพร วัดบางลึก เป็น   พระอุปัชฌาย์ พิธีบรรพชาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ      ๖๐ ปี การอบรมจะสิ้นสุดในวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙