สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บรรพชาสามเณรในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 

        

            เมื่อวันที่ ๑๐-๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จัดให้มีพิธีบรรพชาสามเณรขึ้นเป็น    ครั้งแรกของเมืองดูไบ สามเณร ๓ รูป ได้เข้าอบรมตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน และบรรพชาในวันที่ ๑๒ เมษายน โดยมีพระอาจารย์นิโคลัส ฐานิสฺสโร เป็นพระสีลาจารย์ และมีพระอาจารย์ที่ให้การอบรมคือ พระอาจารย์ธรรมสาร จิตฺตภรโน และพระอาจารย์จิรศักดิ์ จรณสมฺปนฺโน โดยมีชาวศรีลังกา ชาวไทยมาร่วมงานกันกว่า ๑๐๐ คน สามเณร ได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเอง และปฏิบัติธรรม อันสร้างความ ปีติแก่ผู้สนับสนุนการบวชเป็นอย่างยิ่ง