สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เอกอัครราชทูตไทยในประเทศโอมาน

 

          เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙ เอกอัครราชทูตไทย ภรรยา และชาวไทยกว่า ๒๐๐ คน ในประเทศโอมาน ได้รวมใจกันจัดพิธีถวายสังฆทาน สรงน้ำพระพุทธรูป   และถวายไทยธรรม รวมทั้งทอดผ้าป่าสร้างพระแสนปลื้ม และถวายจตุปัจจัยมหาสังฆทานหมื่นวัด ด้วยความปีติ  ในบุญ นับเป็นครั้งที่ ๒ ที่มีพระภิกษุสงฆ์ไทยเดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ