สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดงานบุญวันอาสาฬหบูชา

วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดงานบุญวันอาสาฬหบูชา


วัดพุทธฮัมบวร์ก  ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาสาฬหบูชา


    โดยที่วัดพุทธฮัมบวร์ก ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาสาฬหบูชา โดยพิธีกรรมเริ่มด้วยทุกท่านได้ร่วมกันสวดธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์  จากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน      โดยมีกัลยาณมิตรณัฐณิชา  หิรัญพัทธ์ และกัลยาณมิตรรัตนาภรณ์  วันเค่ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย  พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน โดยมีกัลยาณมิตรบุปผา  คานทอง และกัลยาณมิตรนงนุช  ไบรท์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย


  จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมกันประเคนภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์ 


     และก่อนกลับบ้านทุกท่านได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมคุณยายฯ ด้วยการเก็บกวาด เช็ดถูสถานที่ ยังความปลาบปลื้มปีติในบุญให้กับทุกท่านที่เดินทางมาร่วมงานบุญสำคัญในครั้งนี้