สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเทนเนสซีจัดกิจกรรมงานบุญ

วัดพระธรรมกายเทนเนสซีจัดกิจกรรมงานบุญ


   วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ได้จัดกิจกรรมงานบุญ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย


    กรกฎาคมที่ผ่านมา กัลยาณมิตรสายสมร - กัลยาณมิตรแสงทิพย์   แก้วหาวงศ์  ได้นิมนต์คณะพระภิกษุวัดพระธรรมกายเทนเนสซีไปทำพิธีสวดพุทธมนต์ที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล และในวันที่ 23 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 กัลยาณมิตรไพลอต - กัลยาณมิตรจันทร์มณี  ศรีสุราช ได้นิมนต์คณะพระภิกษุจากวัดพระธรรมกายเทนเนสซี ไปเป็นเนื้อนาบุญในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล


    นอกจากนี้ในวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ได้จัดกิจกรรมงานบุญ  พระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์และปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ โดยมีกัลยาณมิตรจันทนา  พีซองเกอร์–กัลยาณมิตรมณีวรรณ พงษ์สวัสดิ์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และสาธุชนได้น้อมนำปัจจัยไทยธรรมมาถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ จากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์  ภาคบ่ายประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย  พิธีถวายโคมไฟแด่คณะสงฆ์และร่วมกันสวดบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร นอกจากนี้สาธุชนได้รวมกันสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธสร้างความปลาบปลื้มปีติในบุญให้กับทุกท่าน


   และในวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะกัลยาณมิตรได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญ ณ วัดพระธรรมกายเทนเนสซี โดยมีกัลยาณมิตรชุติปภา  ฤทธิ์เต็ม    กัลยาณมิตรแมทธิว  เอแบล็ค และ กัลยาณมิตรนานา เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และถวายเครื่องไทยธรรมแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ พร้อมทั้งถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันสร้างความปลื้มปีติในบุญให้กับทุกท่านที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล