สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

๒๒ เมษายน ณ ประเทศสวีเดน

 

          วันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ สาธุชนประเทศสวีเดน กว่า ๑๐๐ คน ทั้งชาวไทย ชาวสวีเดน และชาวเซเนกัล ได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า ถวายภัตตาหาร และถวายปัจจัยสร้างพระธรรมกายประจำตัวและไทยธรรมหมื่นวัด  ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวัดพุทธโกเธนเบิร์ก ภาคบ่าย ได้ร่วมกันปฎิบัติธรรม และหย่อนมหาสุวรรณนิธิประกอบพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัวแสนองค์ งานบุญในครั้งนี้สร้างความปีติเบิกบานแก่ผู้มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง