สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ มอบเงินสร้างธรรมสภาและโครงการหนังสือใบลาน

 

         เนื่องในวันที่ ๒๒ เมษายน ปีนี้ เป็นวันคล้ายวันเกิดปีที่ ๖๒ ของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ดังนั้นคณะกัลยาณมิตรมูลนิธิ ๖๐ ปีธรรมชัย เพื่อการศึกษาแห่งประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศไทย    นำโดยพระปลัดสุธรรม สุธัมโม ได้เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ ๒๐ เมษายน เพื่อมอบทุนให้แด่ท่านรัฐมนตรีฯพณฯ มูลแก้ว อรระบุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนโครงการปกปักรักษาหนังสือใบลานลาว ซึ่งรวบรวมหนังสือใบลานเก่าแก่จากทั่วประเทศ (รวม ๑๗ แขวง) ได้จำนวนทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ ผูก ซึ่งมีคำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อการรวบรวมและเผยแผ่ต่อไปในอนาคต
         และวันที่ ๒๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ คณะได้มอบเงินร่วมสร้างหอธรรมสภา ซึ่งจะเป็นที่ประชุมสงฆ์ของประเทศลาวในอนาคตให้แด่ฯพณฯสมสวาด เล่งสะหวัด รองนายกรัฐมนตรี พร้อมกันนี้ได้มอบสื่อธรรมะของโรงเรียนฝันในฝันวิทยาและหนังสือธรรมะเพื่อประชาชนด้วย
         จึงนับเป็นนิมิตที่ดีในการร่วมมือของพุทธบริษัท ๔ ทั้งชาวไทยและลาว ในการทำงานรักษาพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคต