สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วันคุ้มครองโลก วัดภาวนาจอร์เจีย

 

 

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เวลา ๒๒.๐๐ น. ลูกพระธัมฯ วัดภาวนาจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม และถวายปัจจัยบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ถวายภัตตาหาร ไทยธรรมหมื่นวัด และหล่อพระธรรมกายแสนองค์แสนปลื้ม เช้าวันเสาร์ ที่ ๒๒ เมษายน เวลา ๐๗.๐๐ น. ตรงกับเวลาหล่อพระธรรมกายในเมืองไทย สาธุชนได้มาร่วมพิธีกรรม และได้หย่อน  มหาสุวรรณนิธิ สร้างความปีติแก่ผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก