สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายโอ๊กแลนด์  จัดงานบุญวันอาสาฬหบูชา

วัดพระธรรมกายโอ๊กแลนด์  จัดงานบุญวันอาสาฬหบูชา

 


วัดพระธรรมกายโอ๊กแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์  ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาสาฬหบูชา
 

   โดยกิจกรรมเริ่มด้วยสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น สวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์  จากนั้นเป็นพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและหลอดไฟแสงสว่าง คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยมีผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัยไทยธรรม คือกัลยาณมิตรวันวิสา และกัลยาณมิตรคณากร  ค้ำชู  ต่อด้วยพิธีสวดบุพพเปตพลี โดยมีกัลยาณมิตรนงเยาว์   บ๊อยซ์ เป็นผู้แทนจุดเทียนหน้าแท่นพิธี  คณะสงฆ์สวดธรรมนิยาม ผู้แทนสาธุชนได้วางผ้าบังสุกุล คณะสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล  และใน
 

    โอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาและการเตรียมตัวมางานปุพพเปตพลี คือต้องเจริญมรณานุสติ, ต้องอุทิศส่วนบุญ, และขอขมาลาโทษหากเราได้ล่วงละเมิดหรือเคยทำผิดกับผู้วายชนม์ ยังความปลาบปลื้มปีติในบุญให้กับสาธุชนทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้