สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีหล่อพระธรรมกาย ประเทศเบลเยี่ยม

 

 

          วันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ชาวไทย ชาวลาว และชาวเบลเยี่ยม ได้ร่วมพิธีหล่อพระธรรมกายแสนองค์ ณ วัดพุทธแอนท์เวิร์ป เบลเยี่ยม พร้อมกับสาธุชนที่วัดพระธรรมกายประเทศไทย ภาคเช้ามีตัวแทนนำกล่าวถวายไทยธรรมและ   ภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ และภาคบ่ายได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจก่อนที่จะได้ร่วมกันหย่อนมหาสุวรรณนิธิ เทเทียนหล่อพระธรรมกาย และทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวัด ทำให้สาธุชนที่มาร่วมงานต่างปีติเบิกบานในบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในวันคุ้มครองโลกเป็นอย่างมาก