สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2 ล้านจบ

วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2 ล้านจบ


    วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2 ล้านจบ บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์ พระพุทธเจ้า ล้านพระองค์ 


    คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ในโครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2 ล้านจบ บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์  พระมหาเจดีย์ พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ 24 น. โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระกานต์  สิริกนฺโต พระอาจารย์กองพระมหาธรรมกายเจดีย์ เป็นประธานสงฆ์ นำสวดมนต์บทชัยมงคลคาถา และสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย พร้อมกับกล่าวคำอธิษฐานจิต ทั้งนี้ประธานสงฆ์ได้ประกาศยอดรวมการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2 ล้านจบ ที่ได้สวดกันมาอย่างต่อเนื่อง 24 น. มียอดรวม 599,759 จบ 

      สำหรับธรรมะบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้   มีเนื้อหาหลักคือ การหลีกเลี่ยงจากทางสุดโต่งทั้ง  2 ข้าง คือ การเพลิดเพลินในกามสุข และการทรมานตนเอง  แต่ให้ปฏิบัติตามทางสายกลาง ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ 8 และอริยสัจ 4 ซึ่งเป็นแม่บทในการปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นในพระพุทธศาสนา