สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดกิจกรรมงานบุญวันสมาธิโลก

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดกิจกรรมงานบุญวันสมาธิโลก
 

      เมื่อวันที่  30 กรกฎาคม พุทธศักราช  2559 วัดพระธรรมกายชิคาโก ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันสมาธิโลกขึ้น โดยพิธีกรรมเริ่มด้วยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรม พิธีจุดชวาลบุญ พิธีถวายอาคาร 72 ปี พระเทพญาณมหามุนี  โดยมีกัลยาณมิตรวรรณดี   เทวิว  เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย   พิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย ผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่าคือกัลยาณมิตรชัญญา  ศิริกาญจนาวงศ์


 สาธุชนได้ร่วมกันถวายปัจจัยบูชาข้าวพระและประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายในประเทศไทย 


     และในที่ 31 กรกฎาคม 2559  วัดพระธรรมกายชิคาโกได้จัดงานบุญวันอาทิตย์  พิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มด้วยพระอาจารย์ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรม สาธุชนรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เรื่องความสำคัญของการสวดมนต์  ตามด้วยพิธีทอดผ้าป่าขยายวัด โดยมีกัลยาณมิตรแพทย์หญิงณัฐวรรณ วิเศษกุล เป็นประธานทอดผ้าป่า  กัลยาณมิตรฉวีวรรณ  ไชยเสนา และกัลยาณมิตรจรรยา   เกียรติอธิคม เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน สาธุชนได้ร่วมกันถวายปัจจัย   ไทยธรรมแด่คณะสงฆ์  และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์  ภาคบ่ายทุกท่านปฏิบัติธรรมร่วมกัน และฟังสวดพระอภิธรรมกัลยาณมิตรมานิต   บูรณศิริ จากนั้นได้ร่วมกันถวายผ้าบังสุกุลและปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ พร้อมทั้งถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน