สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สัมมนาแกนนำเยาวชนชาวพุทธ

 

     

 

 

          พระราชวิมลเมธี รองเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นำพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก จำนวนกว่า ๘๐ คน ร่วมสัมมนาแกนนำเยาวชนชาวพุทธ หลักสูตรพระธรรมทายาท ณ หมู่บ้านสามัคคีธรรม วัดพระธรรมกาย เมื่อ  วันที่ ๓-๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโญ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาท เรื่องการฝึกกิจวัตร เรื่องวินัย และการทำพระนิพพานให้แจ้ง ซึ่งจะเป็นบุญบารมีต่อไปในอนาคต โดยท่านยกคำกล่าวของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ว่า เพศพระภิกษุเป็นเพศที่ได้โอกาส โดยมีเป้าหมาย คือ การทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ และสร้างบารมี