สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559

กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559


  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามร่วมกับโฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกได้จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ


    ณ ศาลาประชาคมหน้าอุโบสถ์วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม คุณแม่และลูกๆเขตตำบลคลองสาม ร่วมถึงนิติบุคคลในเขตพื้นที่ กว่า 5,000 คนเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ร่วมกับโฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกได้จัดขึ้น โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศน์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ และมีด็อกเตอร์วีระศักดิ์  ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นผู้แทนองค์กรและผู้แทนชุมชนต่างๆพร้อมด้วยผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย,สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ขึ้นวางพานพุ่ม เปิดกรวยดอกไม้  ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ประธานในพิธีน้อมถวายมาลัยดอกไม้แด่ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จากนั้นโฆษกคณะศิษยานุศิษย์ขึ้นกล่าวอาศิรวาทสดุดี ประธานในพิธีนำกล่าวคำปฏิญาณตน และนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา  ต่อด้วยประธานสงฆ์นำทุกท่านเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล และทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสั่งสมบุญในวันแม่ให้เกิดเป็นประเพณีที่ดีงาม อันเป็นการส่งเสริมให้ บ้าน วัด โรงเรียนเข้มแข็ง มีความสมัครสมานสามัคคีให้ยิ่งๆขึ้นไป  


   นอกจากนี้ภายในงานได้ประกอบพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ แม่ตัวอย่างแห่งชุมชน ประจำปีพุทธศักราช 2559 จำนวน 84 ท่าน โดยมี ประธานในพิธีเป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณแก่คุณแม่ตัวอย่าง และมีกัลยาณมิตรองอาท ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์เป็นผู้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้อีกด้วย 


   สำหรับกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในครั้งนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยแพทย์อาสา มาให้บริการตรวจสุขภาพให้กับผู้ที่เดินทางมาร่วมงาน ทั้งตรวจวัดความดัน ตรวจกรุ๊ปเลือด และบริการยารักษาโรคเบื้องต้น พร้อมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมออกโรงทานมหากุศล กว่า 20 ร้านให้ผู้ร่วมงานทุกท่านได้อิ่มอร่อย และมีความสุขในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในปีนี้อีกด้วย
 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล