สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาหยางจู  จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบูรณะวัด

วัดภาวนาหยางจู  จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบูรณะวัด


วัดภาวนาหยางจู ประเทศเกาหลีใต้ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบูรณะวัด


    โดยพิธีกรรมเริ่มด้วยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรม ต่อด้วยพิธีอัญเชิญผ้าไตรเพื่อทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบูรณะวัด สำหรับประธานผ้าป่าคือ กัลยาณมิตรเดชา  สีนวน  พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ผู้แทนนำกล่าวคำถวาย คือ กัลยาณมิตรวิลัยภร  ศรีรัตนาม  และกัลยาณมิตรณัฐพล เพชรสะอาด พิธีกล่าวคำถวายผ้าป่า ผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเดชา  สีนวน จากนั้นสาธุชชนได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์


       และในช่วงบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและฟังธรรมจากพระนุกูล  ธีระกุโล พร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรร่วมกัน  และก่อนที่ทุกท่านจะได้เดินทางกลับ ได้ร่วมกันทำความสะอาดเสนาสนะ ยังความปลาบปลื้มปีติในบุญให้กับทุกท่านที่เดินทางมาสั่งบุญใสครั้งนี้