สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน นิวซีแลนด์

 

 

          ศูนย์ปฏิบัติธรรมโอเรวา ประเทศนิวซีแลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระและทอดผ้าป่าฯ สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ภาคเช้า ทำวัตรเช้า ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  และถวายภัตตาหารเพล ชมประมวลภาพงานบุญวันคุ้มครองโลก ภาคบ่าย ทอดผ้าป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมโดยมี กัลฯ บุญมี ดวงคำจันทร์ และ ครอบครัวเป็นประธาน ในพิธี คณะกัลยาณมิตรได้ร่วมกันถวายปัจจัยร่วมบุญสุขพิมานสราญรมย์ กองทุนการศึกษาพระบาลี กองบุญ ๒๖๖ วัดภาคใต้ และทุกๆ บุญกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พร้อมทั้งถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ คณะสงฆ์มอบเหรียญรวยอัศจรรย์และของที่ระลึก แล้วถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน