สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จัดถวายสังฆทาน 150 วัด 

ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จัดถวายสังฆทาน 150 วัด 


     ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จังหวัดราชบุรี ได้จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายมหาสังฆทาน 150 วัด และพิธีทอดผ้าป่า ทำบุญประจำปีพุทธศักราช 2559

 

   โดยที่ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จังหวัดราชบุรี ได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายมหาสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์จาก 150 วัด ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร 1 ล้านรูปทั่วไทยในจังหวัดราชบุรี และทำบุญประจำปีพุทธศักราช 2559 ครั้งที่ 9  โดยมีกัลยาณมิตรฉวีวรรณ  คำธนะ ประธานมูลนิธิพระเทพกิตติปัญญาคุณ เป็นผู้แทนกล่าวให้การต้อนรับ และกัลยาณมิตรวรรณพร   ไตรเนตร  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งถวายพานธูปเทียนแพ พานดอกไม้ แด่คณะสงฆ์และนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง ต่อด้วยคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ คณะเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายข้าวสาร  กล่าวคำถวายปัจจัยไทยธรรม  กล่าวคำถวายคิลานเภสัช และกล่าวคำอธิษฐานจิต  จากนั้นกัลยาณมิตรสมบัติ  แต่งชาติ เป็นผู้แทนคณะกัลยาณมิตร น้อมถวายไทยธรรมมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลแด่ท่านประธานสงฆ์ จากนั้นคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 150 วัด ที่เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญ นับเป็นความโชคดีของคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดราชบุรีที่ได้มาทำบุญใหญ่กับคณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นจำนวนมากเช่นนี้ หลังจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือ กัลยาณมิตรวรวรรณ  - กัลยาณมิตรชัยรัตน์  สมบูรณ์วรภัทร์ ต่อด้วยท่านพระครูปลัดทวี  พฺรหฺมเทโว  ประธานจัดงานได้กล่าวขอบคุณคณะสงฆ์ทั้ง 150 วัด และคณะญาติโยมที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้


     ภาคบ่ายสาธุชนได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่าค่าน้ำ ค่าไฟ บำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมผาสุกวนิช โดยมีพระมหาไสว  สุวณฺณภาโส  ประธานฟื้นฟูศีลธรรมจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานสงฆ์ และมีกัลยาณมิตรวรรณา  โยชิโอกะ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำกล่าวคำถวายผ้าป่า พร้อมทั้งได้น้อมนำผ้าป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ และท่านประธานสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล สำหรับศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช ได้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2542  โดย คุณนิภา ผาสุกวนิช ได้ถวายที่ดินผืนนี้แด่พระเดชพระคุณพระเทพกิตติปัญญาคุณ (หลวงพ่อกิตติวุฑโฒ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่อบรมปฏิบัติธรรมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จึงได้มีการพัฒนาที่ดิน สร้างอาคารต่างๆ เพื่อนำใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของคุณนิภา ผาสุกวนิช และใช้ชื่อว่า “ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช” เป็นสถานที่จัดการอบรมนักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคคลทั่วไป และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของเหล่ากัลยาณมิตรในจังหวัดราชบุรี นับเป็นการฟื้นฟูศีลธรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล