สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายนางาโน่  จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายนางาโน่  จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์


   วัดพระธรรมกายนางาโน่ ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาและถวายคิลานเภสัชเป็นสังฆทาน


     เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พุทธศักราช 2559 วัดพระธรรมกายนางาโน่  ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ โดยมีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ซึ่งครั้งนี้มีเด็กชายอะชิระ  นางะอิ เด็กชายมาซากิ   ทานะกะ  เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ต่อด้วยสาธุชนได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ หอฉันคุณยาย หลังจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ไปพร้อมๆกับทางช่อง dmc ในประเทศไทย


     ภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรม กล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา แผ่เมตตา และประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองทุนคิลานเภสัช โดยมีเด็กชายมาซาชิ   ซาซากิ  กัลยาณมิตรปราณี      ซึชิยะ และกัลยาณมิตรสุดสวาท  ทะคะซึกะ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย  จากนั้นทุกท่านได้เดินทางไปปล่อยปลาคาร์ปน้ำจืด หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า “ปลาโค้ย” ประมาณ 70 ตัวที่แม่น้ำจิกุมะ ซึ่งภาพแห่งความปลื้มปีติในครั้งนี้ได้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งภายในงานได้มียุวธรรมทายาท ที่เพิ่งผ่านการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน ได้มาช่วยรับบุญตลอดพิธีกรรม สร้างความอะเลิร์ทเบิกบานในการสั่งสมบุญกันทุกท่านเป็นอย่างมาก