สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

Mothers Day วัดภาวนาจอร์เจีย

 

 

          วันอาทิตย์ที่ ๓ ของเดือนพฤษภาคม ทุกปี จะเป็นวันแม่ Mothers Day ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งปีนี้ตรงกับ  วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙ วัดภาวนาจอร์เจีย ได้จัดกิจกรรม   วันแม่ขึ้น มีการปฏิบัติธรรม กลุ่มคุณแม่และลูกๆ ถวายภัตตาหารเพลและถวายเค้ก    ในวันพิเศษนี้ด้วย และให้ลูกๆ เขียนความในใจใส่การ์ด มอบช่อดอกไม้ให้กับคุณแม่ เมื่อลูกๆ ทุกคนกล่าวความในใจให้คุณแม่แล้ว ก็เข้าไปกราบคุณแม่พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้ และการ์ดแด่แม่ด้วยดวงใจ สร้างความผูกพันเป็นสายใยรักให้กับครอบครัว