สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

 

    

 

 

          วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดพิธีบูชาข้าวพระในเวลา ๐๓.๓๐ น. มีสาธุชนมาร่วมงานประมาณ ๖๐ คน หลังจากบูชาข้าวพระแล้ว มีพิธีทอดผ้าป่ากองทุนดาวธรรม เพื่อเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายดาวธรรม HOTBIRD ขยายธรรมะคลุมทั่วทั้งทวีปยุโรป ทวีปอัฟริกา และตะวันออกกลาง       โดยมี กัลฯ ณัฐยา แช่มไพโรจน์ เป็นประธานกล่าวคำถวาย จากนั้นมีพีธีอัญเชิญธงจักรแก้ว ๖ ธง โดย กัลฯ จิราพร กัลยา เป็นประธานกล่าวคำถวาย บรรยากาศเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และสงบ จากนั้นสาธุชนร่วมบุญสร้าง   สุขพิมานสราญรมย์