สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพุทธบอร์คโด ประเทศฝรั่งเศส

 

 

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙  เวลา ๐๔.๓๐ น. ลูกพระธัมฯ วัดพุทธบอร์คโด ประเทศฝรั่งเศส ทั้งชาวลาว ชาวไทย และชาวฝรั่งเศส มาร่วมบุญบูชาข้าวพระ และร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางวัดจัดขึ้น ภาคบ่าย ทอดผ้าป่าสามัคคี  ทอดผ้าบังสุกุล เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว หลายๆ ท่านชอบนั่งสมาธิ เพราะได้มาสัมผัสกับความสงบและมีความสุข