สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธสตุทท์การ์ท ฉลองพระประธาน

 

     

 

      

 

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ วัดพุทธสตุทท์การ์ท ประเทศเยอรมนี จัดงานฉลอง  พระประธานที่จะประดิษฐานภายในวัด เพื่อเป็นหลักชัยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปัจจุบันประเทศเยอรมนี    มีศูนย์สาขา ๓ แห่ง คือ วัดพุทธเอาสบวร์ก วัดพุทธแฟรงก์เฟิร์ต และวัดพุทธสตุทท์การ์ท งานนี้ลูกพระธัมฯ ทั้ง ๓ ศูนย์ในประเทศเยอรมนีและประเทศใกล้เคียง ได้แก่ ฝรั่งเศส และเบลเยี่ยม มาช่วยจัดงาน โดยมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมงานเป็นจำนวนกว่า ๒๐๐ คน และมีคณะสงฆ์จากศูนย์สาขาต่างๆ ในยุโรป มาเป็นเนื้อนาบุญให้ถึง ๑๓ รูป