สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล


  วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ได้จัดพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว


   ภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดบทธัมจักรกัปวัตนสูตร  ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายมะตะกะภัตตาหาร โดยมีกัลยาณมิตรสุธียา อุดมเดช เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย


   ส่วนสาธุชนได้ร่วมทอดผ้าบังสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศล และภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้