สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบรรพชา อุปสมบท รุ่นบูชาธรรม 99 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 

พิธีบรรพชา อุปสมบท รุ่นบูชาธรรม 99 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 


   นาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 99 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ได้เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย 


   เช้าวันนี้ นาคธรรมทายาทกว่า 135 ท่าน พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพ และผู้ปกครองได้ร่วมกันเวียนประทักษิณรอบอุโบสถวัดพระธรรมกาย และประกอบพิธีวันทาพระประธาน จากนั้นนาคธรรมทายาทได้เข้าพิธีขอขมาผู้ปกครอง ก่อนที่ผู้ปกครองจะได้ถวายผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาท  จากนั้นเป็นพิธีบรรพชา โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระครูมงคล กิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งในโอกาสนี้ท่านได้กล่าวให้โอวาทว่า บัดนี้เธอทั้งหลายได้มาศึกษาคุณความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ธรรมนั้นจัดเป็นพระปัญญาธิคุณ การที่พระพุทธองค์ทรงมีดวงปัญญาอันบริสุทธิ์หมดจดกว่าใครใน 3 โลกจัดเป็นพระบริสุทธิคุณ การที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ จัดเป็นพระมหากรุณาธิคุณ เราจะได้มาศึกษาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสามประการนี้ พร้อมทั้งทำตามแบบอย่างของพระพุทธองค์ โดยมีพระธรรม คือคำสั่งสอน พระสงฆ์คือสาวกที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เราได้เรียนรู้ศึกษา นอกจากนี้พระพุทธองค์ทรงให้พระบวชใหม่ได้เรียนรู้เรื่องกรรมฐาน ซึ่งเป็นอุบายในการตัดกิเลสเครื่องเศร้าหมอง ที่เกิดขึ้นในจิตใจให้หมดสิ้นไป เป็นมูลกรรมฐานชั้นต้นได้แก่ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ มูลกรรมฐานนี้ ใช้พิจารณาจนเห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริง 


   จากนั้นนาคธรรมทายาทได้แปลแถวเพื่อเข้ารับการคล้องอังสะจากพระอุปัชฌาย์ ก่อนที่ทุกท่านจะได้ทำพิธีขอสรณะคมน์ ขอศีล และขอนิสัย เพื่อยกตนเป็นสามเณรผู้สืบสายธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมาสามเณรใหม่ได้เข้าพิธีรับบาตรจากผู้ปกครองและคณะญาติมิตร      ท่ามกลางความอบอุ่นและความปลื้มปีติ ทั้งนี้วันนี้ยังเป็นวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ทำให้สามเณรผู้บวชใหม่ ผู้ปกครองและคณะญาติ ต่างมีความปลื้มปีติมากขึ้นไปอีก เพราะนอกจากได้มาร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทแล้ว ยังได้มาสั่งสมบุญทุกบุญเนื่องในวันคล้ายละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงในครั้งนี้ด้วย
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล