สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

นร.รร.บ้านบึงพร้าว ร่วมกิจกรรมสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

นร.รร.บ้านบึงพร้าว ร่วมกิจกรรมสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 


    ธุดงคสถานพิษณุโลก ได้ร่วมกับโรงเรียนบ้านบึงพร้าว จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรพร้อมทั้งฟังธรรมจากพระอาจารย์ค่ะ


      ในวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา ทางธุดงคสถานพิษณุโลก ครูอาสาจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกับโรงเรียนบ้านบึงพร้าว อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดสวดมนต์และฟังธรรมจากพระอาจารย์  ซึ่งพิธีกรรมเริ่มด้วยนักเรียนกราบพระอาจารย์ และบูชาพระรัตนตรัย คณะอาจารย์ และนักเรียน ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัปตตสูตร ปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ และฟังธรรมจากพระอาจารย์ โดยรับความเมตตาจากพระอาจารย์ศราวุธ  อคฺคภทฺโท ได้บรรยายธรรม และครูอาสานพมาศ จูเทศ ได้มาสอนศีลธรรมให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้อีกด้วย


     โดยทางพระอาจารย์ได้แสดงธรรมให้นักเรียนฟัง ด้วยเรื่องบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ว่า  เป็นพระสูตรแรกในพระพุทธศาสนา โดยได้แสดงธรรมบทนี้กับปัญจวคีย์ เมื่อจบพระสูตร พระโกณฑัญญะ ทรงบรรลุธรรมและขออุปสมบท ซึ่งทำให้มีพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาและถือได้ว่าเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบ 3 คือ มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระธรรรมคำสอน และมีพระสงฆ์สาวก และพระสูตรบทนี้ใช้สวดในงานมงคล สำหรับใครที่ได้สวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรจะเป็นมงคลทั้งแก่ตนเองและครอบครัว และให้ทุกคนได้นำบุญจากการสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ไปฝากคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านด้วย พร้อมทั้งได้เชิญชวนนักเรียนมารับบุญเป็นอาสาสมัครช่วยงานที่ธุดงคสถานพิษณุโลก โดยได้รับการตอบรับจากนักเรียนในครั้งนี้กว่า 20 คน ที่จะอาสามาอบรมและช่วยงานพระพุทธศาสนาค่ะ