สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายดี.ซี.จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วัดพระธรรมกายดี.ซี.จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย


  วัดพระธรรมกายดี.ซี.ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย และบูชาพระบรมสารีริกธาตุ


    โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูวินัยธรชาญชัย ปิยวาจโก เป็นประธานสงฆ์  นำคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใส และสวดธัมจักกัปปวัตนสูตร เพื่อน้อมบุญนี้ถวายแด่พระเดชพระคุณพระคุณพระมงคลเทพมุนี ( สด จนฺทสโร) และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีกัลยาณมิตรพัฒนพงษ์ พุ่มทิม จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย, กัลยาณมิตรศิริเพ็ญ ประมูลทรัพย์ จุดเทียนธูปหน้าตู้พระธรรม  ,กัลยาณมิตรศาสนาวดี อาดัม จุดเทียนหน้ารูปพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี ,กัลยาณมิตรรวินท์ ชินวงศ์ กัลยาณมิตร     อุเทน มาลีวัตร์ สักการะพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยดอกไม้  จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายผ้าบังสุกุลแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายถวายดอกไม้ โดยมีกัลยาณมิตรดวงใจ         ไกรฤกษ์ และกัลยาณมิตรจินดารัตน์ รัตนกุล  เป็นผู้นำกล่าวคำถวายดอกไม้ 


     นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันถวายไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรศุลีพร สุขจรัส และกัลยาณมิตรสุริสา พุ่ม-ทิม เป็นผู้นำกล่าวคำถวาย จากนั้นเป็นพิธีเวียนประทักษิณเนื่องในวันพระ โดยกัลยาณมิตรแพรพรรณ ขัตติยากรจรูญ และกัลยาณมิตรโกเมศ อามระดิษ นำกล่าวคำถวายประทีปเพื่อเวียนประทักษิณ และในโอกาสนี้พระครูวินัยธรชาญชัย ปิยวาจโก ได้นำกล่าวคำบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมเวียนประทักษิณบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน
 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล