สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีเปิดวัดพุทธไอซ์แลนด์

พิธีเปิดวัดพุทธไอซ์แลนด์


    สาธุชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีเปิดวัดพุทธไอซ์แลนด์ วัดแห่งใหม่ และร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี


  สำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่กัลยาณมิตรเขมิกา พีเดอร์เซ่น จะได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ส่วนกัลยาณมิตรพลอยไพลิน คงคล้าย นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  จากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธเปิดวัดใหม่ วัดพุทธไอซ์แลนด์ และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรจริยา ชวาคเค่ย์ และกัลยาณมิตรอุดมพร ชินเลอร์ นำกล่าวคำถวาย ส่วนกัลยาณมิตร          เขมิกา พีเดอร์เซ่น นำกล่าวคำอธิษฐานจิต ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรบริเวณด้านหน้าวัดพุทธไอซ์แลนด์

 

\

    ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยคณะเจ้าภาพได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าหน้าซุ้มทางเข้าวัดพุทธไอซ์แลนด์ เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่า โดยมีกัลยาณมิตร   เขมิกา พีเดอร์เซ่น และกัลยาณมิตรจริยา ชวาคเค่ย์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม มีกัลยาณมิตรงามตา อนุกูล  กัลยาณมิตรพวงเพ็ญ ฮีสที เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตรโสภาพร ซันดาร์ นำกล่าวคำอธิฐานจิต จากนั้นทุกท่านร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พร้อมทั้งรับฟังธรรมะอันทรงคุณจากพระมหาสมบัติ ธัมมทีโป เจ้าอาวาสวัดพุทธไอซ์แลนด์ ท่านประธานสงฆ์ ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน