สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันอาทิตย์ 

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันอาทิตย์ 


   วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน


    ภายในงานพระอาจารย์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เมื่อถึงเวลาสว่างสาธุชนได้รับฟังพระธรรมเทศนาเรื่อง ความสำคัญของวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลา และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรแพงสี ราทิจิต กัลยาณมิตรศรีพร พรทิพย์สวัสดิ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย  จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ 


    ส่วนภาคบ่ายได้ปฏิบัติธรรมและร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรฯ ซึ่งบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปีติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง