สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

พิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ


   เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมกับองค์กรภาคี จัดพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   


  วานนี้ ณ ศาลาประชาคมหน้าอุโบสถวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม  สมาพันธ์ผู้นำชุมชนตำบลคลองสาม ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี สภาวัฒนธรรมอำเภอคลองหลวง สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC และองค์กรภาคี ได้จัดพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูปริยัติกิจวิมล เจ้าคณะตำบล            คลองห้า เจ้าอาวาสวัดตะวันเรือง เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์  แก้วธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยภายในงานผู้แทนชุมชนได้เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  ส่วนผู้แทนองค์กรภาคีได้วางพานพุ่มถวายราชสักการะ  อีกทั้งผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้วางพานพุ่มถวายราชสักการะ พร้อมทั้งกล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดี ก่อนที่จะประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร และบทเฉลิมพระเกียรติ หลังจากนั้นพระครูปริยัติกิจวิมล เจ้าคณะตำบลคลองห้า เจ้าอาวาสวัดตะวันเรือง ได้นำบำเพ็ญจิตตภาวนา และผู้แทนชุมชน องค์กรภาคีได้ร่วมกันถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์  


   สำหรับโครงการนี้ได้จัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคม และเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และยังได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระในจังหวัดปทุมธานีหมุนเวียนมาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติทุกวันจันทร์ และวันศุกร์ เวลา 13.00 น.         ณ ศาลาประชาคม หน้าอุโบสถวัดพระธรรมกาย โดยขอความร่วมมือให้ผู้ที่มาร่วมงานสวมใส่เสื้อสีประจำวันพระราชสมภพของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ด้วย