สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์อบรมเยาวชนและปฏิบัติธรรมจังหวัดน่าน   จัดพิธีทอดผ้าป่า  

ศูนย์อบรมเยาวชนและปฏิบัติธรรมจังหวัดน่าน   จัดพิธีทอดผ้าป่า  


   ศูนย์อบรมเยาวชนและปฏิบัติธรรมจังหวัดน่าน   ได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่า              ปูกระเบื้องศาลาปฏิบัติธรรม   


 ภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร และได้ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล5 และทอดผ้าป่าเพื่อปูกระเบื้องศาลาปฏิบัติธรรม   โดยมีกัลยาณมิตรสรรโชค  วิมลพันธุ์  และกัลยาณมิตรรัตน์จิภรณ์  แก้วทิตย์ นำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  โดยมีกัลยาณมิตรปราการ  มหายศนันต์  และกัลยาณมิตรรัชนีวรรณ   กุลาหงษ์ นำกล่าวคำถวาย


    และในโอกาสนี้พระอาจารย์อุกฤษฏ์  พฺรหฺมวํโส  ประธานส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดน่านได้อนุโมทนาบุญพร้อมทั้งแจ้งข่าวบุญพิธีทอดกฐินของศูนย์ โดยจะจัดในวันที่ 12 พฤศจิกายนนี้ เพื่อปูพื้นกระเบื้องศาลาปฏิบัติธรรม 1000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นกฐินสามัคคีมีประธานสายอยู่ 50               สายบุญ ในหนึ่งสายบุญมี 20 กองย่อย  ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์