สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ประกวดร้องเพลง-วาดภาพ

ประกวดร้องเพลง-วาดภาพ เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘ สโมสรยุวกัลยาณมิตร ในอุปถัมป์พระราชภาวนาวิสุทธิ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๔๘ ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยเชิญเยาวชนจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดร้องเพลง และวาดภาพระบายสี เพื่อรับทุนการศึกษากว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ซึ่งมีเยาวชนอายุตั้งแต่ ๓�๑๙ ปี และผู้สนใจจากทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการนี้กว่า ๑,๐๐๐ ชิ้น ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการทางความคิด สติปัญญา การฝึกฝนคุณธรรม เป็นการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตนเอง โดยผ่านการทำกิจกรรม และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อจะได้มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรมตั้งแต่เป็นเยาวชน นอกจากนี้ยังมีตัวแทนของเด็กเก่งและดี ขวัญใจของเด็กๆ คือน้องปิ๊งและน้องนิ้ง ไปร่วมร้องเพลง และให้สัมภาษณ์มุมมองของเด็กอีกด้วย งานวันเด็กครั้งนี้สร้างความประทับใจให้แก่เด็กๆ ที่ร่วมงานเป“นอย่างมาก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล